Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

110

Ordre, n'est ce pas? — Deres Haand, om

jeg maa bede . . ." Han greb den og gav

den i det samme et lille, stjaalent Tryk;

men Lolotte trak Haanden til sig og

nejede.

..Jeg — jeg beder Deres Majestæt pardonnere

mig, men jeg kan i Øjeblikket

ikke deltage i Dansen."

„Og hvorfor ikke, hvad er der passeret,

Madame? De er jo bleg som en død

— eller for at bruge et skjonnere Udtryk

— som den hvide Lilje! Qu'avez done?"

„Aa, det er kun et Ildebefindende, jeg

blev lidt svimmel; det vil snart gaa over,

men jeg beder Deres Majestæt indstæn-

digt om Tilladelse til at trække mig til-

bage."

Gustav saa ganske betuttet efter hende.

Han blussede af Vin og var i en mere

end almindelig animeret Stemning. Hvad

i alle gode og onde Magters Navn gik

der af hende? Nylig var hun jo saa

munter som en kvidrende Lærke, og nu

— hvorfor havde hun set paa ham med

de store, bønlige Øjne, saa underlig forpint

ligesom det saarede, jagede Dyr, naar

det vender sig mod sine Forfølgere? Aa,

disse Fruentimmer, disse Fruentimmer,

hvad det dog var for nogle uberegnelige

Skabninger! De vare i Grunden alle sam-

More magazines by this user
Similar magazines