Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

111

men saa ens, saa fortvivlet, trættende ens

— og dog var der noget ved hende, naar

hun saadan ligesom bød Trods just i

samme Øjeblik hvor hun frygtsom betaget

syntes at drages imod en, og kjækt

og stolt løftede Øjet, der nys havde sænket

sig saa bly i dets milde, duggede Glans,

noget, som var ejendommeligt for hende

— just for hende alene.

Han drejede sig pludselig rundt paa

Hælen. ,.Hvad er der med General du

Rietz?" spurgte han Staldmester Lewenhaupt,

der stod bag ved ham og talte

med et Par andre Herrer. „Det forekom

mig, at De nævnede hans Navn?"

:,Ja, Deres Majestæt, vi talte om Sandsynligheden

af, at Feltøversten kom til at

beklæde Guvernørposten i Bohuslen. Grev

Fersen fortalte netop før, at Livet her i

Stockholm slet ikke gefaller ham, og at

han længe har ønsket at blive forflyttet

til en anden Garnison."

...la saa," Gustav sagde ikke mere

derom, men begyndte at tale om andre

Ting.

Da det muntre Selskab vendte tilbage

fra l'lriksdal, var det la belle Hopken som

havde indtaget Pladsen ved Siden af Sofie

Albertine; Lolotte sad tavs, indhyllet i sin

Pelsværkskaabe, og krøb sammen i et

More magazines by this user
Similar magazines