Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

113

Hun syntes, at hun endnu saa disse

haanlige Miner, hørte disse onde, giftige

Ord, som man havde vovet at kaste hende

i Ansigtet, uden at hun var i Stand til at

forsvare sig. Det var kommet saa plud-

selig, saa uventet, dette Angreb — eller

kan hænde, hun hidtil havde været for

fejg til at se Sandheden i Øjnene, og ikke

havde villet forstaa forblommede Hentydninger,

smaa Pile, der vare afskudte ; men

nu forstod hun i alt Fald! Forstod, at

Kong Gustavs Sejrsdag, da hun i sin jublende

Tro paa ham, med Tanker, der

højnede og i stolt og dristig Flugt bare op

over det smaa og lave, var kommen ham

saa frejdig og fuldt i Møde, den var bleven

Nederlagets Dag for hende. Thi fra hin

Stund havde han, sikker paa sin Magt,

paa ny nærmet sig hende, og fra hin Stund

havde ogsaa Sladderen og Bagvadskelsen

været aarvaagne. Nyfigne Øjne havde

vogtet paa hende, hadske Tunger havde

dømt hende, der troede sig saa uantastelig,

havde stemplet hende som en leflende

Kokette — nej, kanske endnu værre —

som den lystne Skjøge, rede til at hen-

give sig!

Og han Kong Gustav selv — —

Ja, om hun blot havde kjendt hans

Tanker om hende, havde vidst, om han i

Marie Henckel: Lolotte. 8

More magazines by this user
Similar magazines