Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

115

vis ceremoniel Ømhed paa Panden, men

han sagde aldrig meget.

Naar han gik, saa Lolotte gjerne efter

ham med et Suk, og Taarerne piblede

frem i hendes Øjne.

VIII.

Hele Stockholm var paa Benene i Anledning

af de Festligheder, hvormed Formælingen

mellem Hertug Karl af Søderm

annland og Prinsessen af Holsten Gottorp

fejredes.

Kongen og begge Dronningerne, tillige

med Prinsesse Sofie Albertine og Hertugen

selv, havde modtaget den unge, femtenaarige

Brud i Nyckelriken, og nu havde

Vielsen fundet Sted i Stockholm først i

Juli. Man skulde ikke synes, at den barn-

lige, livsglade Hedevig Charlotte, hvis blaa

Øjne skuede saa frejdigt ud i Verden,

og hvis lille, halvaabne Mund altid lo,

skulde kunne fole sig hendraget til den

uanselige Prins Karl, der ikke engang

havde nogen Kjærlighed at byde hende,

og det var maaske fordi han indsaa det

Og følte en Slags Medlidenhed med hende,

8*

More magazines by this user
Similar magazines