Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

124

Uoverensstemmelse mellem flere af Officererne

og mig, der ofte er mig pinlig.

Han lod ogsaa til fuldt ud at forstaa mig,

og var som altid aimabel og naadig da

jeg talte med ham derom, men derved

bliver det. Jeg ved, at man har foreslaaet

ham at give mig Guvernorposten i Bohuslen,

men at der er Tale om, at en anden

vil blive mig prelereret. Det er naturlig-

vis Intriger; man skildrer det vel sagtens

som en Anmasselse af mig, at jeg kunde

tænke paa sligt."

„Kors nej da, hvorfor antage sligt?"

„Fordi man altid skal se Sandheden

lige i Øjnene, bedste Charlotte. Yi leve i

Kabalernes, Intrigernes Tid; Kongen er

mild og vennesæl, men han er flygtig og

overfladisk paa en vis Maade, man kan

ikke lodde Bunden, fordi der maaske slet

ingen er. Han er uberegnelig, fordi han

stedse giver efter for sine Indtryk, og

naar mine Uvenner linde paa at hviske

ham noget i Ørene, saa lukker han dem

ikke. — Men jeg vil ikke plage Dig læn-

gere med mine Affærer, Barn, Du ser slet

ikke vel ud, heller ikke Dig er Luften her

i Stockholm tjenlig. Du skulde hvile lidt

endnu, jeg gaar ind for at gjennemse

Rapporten , som Løjtnant Løwen sagtens

allerede har bragt."

More magazines by this user
Similar magazines