Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

125

Da Lolotte var bleven alene, sad hun

et Øjeblik og skyggede for Ansigtet med

sin ene Haand.

Det havde været sælsomme otte Dage

disse sidste, med deres smerteblandede

Lykke, Kamp og Tvivl. De vare komne

jagende og brusende ind over hende disse

gj ærende Urostanker, disse daarende Minder

om hint korte, salige Øjeblik, da hendes

Hjerte bankede mod hans. Hun

havde ikke villet give dem Rum, men

havde dog heller ikke helt stænget dem

ude, havde ligesom i tungsindigt Velbehag

lyttet til hine søde, daarende Røster,

der begjærede at indlades, og saa snart

hun blot havde aabnet Døren en Smule

paa Klem, saa havde de holdt deres Indtog,

atter og atter ! — Og saa havde Kongen

sendt hende et Par Breve. — „Du er alle

mine Tankers, mine Følelsers Beherskerinde,"

skrev han, r Du, som har skjænket

mig en Lykke, større end nogen anden

Kvinde paa Jorden har formaaet at skjænke

mig den — den rige, vidunderlige Lykke

at elske uden Grænse, uden Ophør!"

Ja, hun kunde ikke længere tvivle om

denne Lidenskab, der i sin vilde stormen

frem ikke mere kjendte noget Hensyn, og

det var sagtens ogsaa Lykken, denne alt betagende

Følelse, hvis Sødme hun ligesom

More magazines by this user
Similar magazines