Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

126

et Øjeblik havde smagt, saa at hun havde

kjendt sig som tryllebunden givet ind

under hin stærke Magt. Men alligevel

— hun havde ingen Tro til sig selv som

den, der vilde være rede til i smerteblandet

Fryd at give sig hen i godt og

ondt, trodsende alt, trædende alle Hensyn

under Fødder og ofrende alt l For var

det Kjærlighed dette, at han levede i hen-

des Tanker, legede i hendes Drømme, at

hvert Slag af hendes Hjerte bankede

ham i Møde, hver Evne hendes Sjæl

ejede, higede imod ham, saa var denne

Kjærlighed dog af en ejendommelig Art.

Den var født af grænseløs Beundring, var

vokset og næret ved Storheden, der mødte

hende i Tanker og Gjerning hos ham, og

den stræbte opad uden noget bestemt

Maal. Men den var ligesom Fuglen, der

svinger sig fri og ubunden paa sin høje

Flugt, vilde man drage den nedad, stække

dens Vinge og holde den fangen i Bur,

da - hun følte det, da vilde den sygne

hen og dø Døden. For skjønt stolt og

fribaaren, var den sælsom sky og blufær-

dig tillige, saaledes som hendes Natur i

det hele taget var, og der var det besynderlige

ved den, at den borte fra ham

ligesom voksede sig større og stærkere,

mens den i hans Nærhed oftest kjendte sig

More magazines by this user
Similar magazines