Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

127

trykket og fremmed for sig selv, det, der

just havde gjort hende tvivlende og

usikker.

For alt maatte man give — alt eller

intet.

Alt, ja — men det var just det, hun ikke

kunde. Hun kunde ikke blive en Konges

Elskerinde, paa én Gang misundt og haa-

net, stillet i Klasse med disse Favoritinder,

hvis uværdige Herredømme grunder sig

i Magten over en Mands Sanser, hun

kunde ikke blive en Ægteskabsbryderske

— Ordet, den blotte Tanke derom indgjod

hende Rædsel og Afsky, saa kunde Elskovens

Præstinder rundt omkring hende

besmykke det saa meget de vilde. Hun

havde en naturlig Modbydelighed for alt

hvad der skyede Dagens Lys, og selv om

du Rietz havde hørt til de Ægtemænd,

der med et overbærende Skuldertræk fandt

sig i Hustruens Utroskab saa længe de

blot selv fik Lov til uhindrede at gaa deres

egne Veje, og saa længe de fremfor alt ikke

bleve latterlige i Verdens Øjne, saa kunde

hun dog ikke have sveget ham — hun

maatte vedblive at leve som en hæderlig

Kvinde, fordi hun ikke kunde finde sig i

at leve i Foragt for sig selv, med en Løgn

i Hjertet og en Løgn paa Læberne.

Nej, og derfor kunde hun heller ikke

More magazines by this user
Similar magazines