Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

135

vidste Besked om, men man hviskede og

skumlede i det uendelige. Havde Friherren

virkelig opdaget, at der havde bestaaet

et intimt Forhold imellem Kongen

og hans Hustru, og var det bleven nødvendigt

for at undgaa en Skandale, at

fjerne ham? eller var han gaaet frivillig

for at unddrage hende Faren og dens

Følger?

Man droftede Sagen i nogen Tid. Saa

døde den hen af sig selv, og da Kongen

ud paa Efteraaret rejste til Rusland for

at gjæste Katharina d. Anden, var der

ingen der tænkte mere paa den eller paa

den lille Fru Lolotte.

IX.

En lang, kjedsommelig Yinter og et

barskt Foraar var kommen og gaaet, og

nu var det Sommer igjen.

I Grusgangen foran Indkjorselen til

Fkholmsund gik Baronerne Kkeblad og

Ehrensvård frem og tilbage, og holdt Øje

med Alleen, der førte op til Slottet.

„Jeg kan ikke komme mig af min Forbavselse

over denne nye Komedie, der

More magazines by this user
Similar magazines