Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

137

„Ganske vist. Og dog tror jeg ikke, at

Kongens erotiske Forseelser just have

været store eller mange; den smukke Fru

du Rietz skal nok være den eneste, hvem

han for Alvor har holdt af, det paastaar

i alt Fald den alvidende Munck, og at

skilles fra hende skal have kostet ham

en ikke ringe Kamp. Han har da ogsaa

været i et yderst miserabelt Lune i den

sidste Tid, navnlig efter den mislykkede

Ruslandsrejse; — men lyder der nu ikke

Vognrummel nede i Alleen? Det maa

være Dronningen og hendes Suite. Mon

Dieu, hvor jeg er spændt paa Udfaldet af

denne Sammenkomst mellem hende og

Hans Majestæt — u

„Ah, det er maaske overdraget Dem

at gjore det indledende Skridt hos Dron-

ningen, mon chér?"

..Var, men — jeg har raadet Monarken

til at lade det gaa gjennem Munck; han

har nemlig en lille Liaison med Sofie

Magdalenes ene Kammerfrue, Mamsel Raunstrøm,

og baade hun og Frøken Ugla, der

have en vis Indflydelse hos Dronningen,

have forsikret, at de med Lethed ville

kunne stemme hende til Gunst for den

Gemal, som hun jo til Trods for alt bestandig

skal holde af. Nous verrons —

der have vi Karossen og — der oppe paa

More magazines by this user
Similar magazines