Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

140

modning og vække hans Vrede? Deres

Majestæts egen, ja hele Sverrigs Lykke

beror maaske paa, hvorledes De i dette

Øjeblik stiller Dem lige over for Kongen,

hvilket jeg besværger Dem at tage i Betænkning!

Et eneste lille Ord, et Vink,

og han vil sikkert ikke tøve med angerfuld

og henrykt at kaste sig for Deres

Majestæts Fod!"

Sofie Magdalene svarede ikke, hun

havde vendt Ansigtet halvt bort, og sad

og skyggede for det med sin ene Haand.

„Det er godt, Monsieur Munck," sagde

hun til sidst, „De plaiderer Deres Konges

Sag helt vel, han skal høre fra mig —

for i Aften ønsker jeg at være overladt

til mig selv."

Pageøversten trak sig tilbage. Da Forhænget

faldt til efter ham, rejste Dronningen

sig; hele hendes Ro og Selvbeher-

skelse var forbi, og hun ilede i heftig

Bevægelse hen imod Frøken Ugla, der i

det samme traadte ind.

„Aa, Aurora — i hvilken besynderlig

Situation træffer De mig ikke! Kongen

Aurora Ugla smilede. „Kongen har

intet højere Ønske end at forsone sig med

Deres Majestæt, jeg ved det," sagde hun,

„og jeg formoder da ikke, at Deres Maje-

More magazines by this user
Similar magazines