Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

141

stæt tøver med at aabne Deres Arme for

den længselsfulde Ægtemand?"

Sofie Magdalene sukkede. „Jeg har

maattet vente saa længe, Aurora! Og —

hvorledes kan jeg vel tro paa, at Kongens

Følelser virkelig saa pludselig have forandret

sig?"

„Kors i Himlens Navn, hvorfor vil De-

res Majestæt nu vedblive at plage Dem selv,

i Stedet for at følge Deres Hjertes Til-

skyndelse? At krænke Kongen ved en

Kulde, som jo dog kun er paataget, vilde

være en Uklogskab, som Deres Majestæt

aldrig vilde tilgive Dem selv. Hvorfor

ikke modtage ham endnu i denne Aften?

Deres Majestæt har just en af Deres beaux

jours — kun en ubetydelig lille Foran-

dring ved denne allerkjæreste Negligé,

men fremfor alt ikke noget større Toi-

lette — •

„Taisez vous," afbrød Sofie Magdalene,

der rødmede helt ned over Halsen, „jeg

skal tænke derover, men — i Aften allerede

— nej, nej, jeg har ikke Mod dertil,

bedste Aurora! Jeg vil og maa have Ro

til at samle mig; De har Ret i, at mit

Hjerte kun taler alt for tydeligt men

husk, at jeg saa længe har været vant til

at bringe denne Stemme til Tavshed! At

More magazines by this user
Similar magazines