Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

142

robe Svagbed her, vilde være at bortgive

noget af min Værdighed, forekommer det

mig — •

„Mon Dieu, jeg haaber, at Deres Majestæt

vil være kommen paa ganske andre

Tanker i Morgen!" —

Sofie Magdalene tilbragte en søvnlos

Nat, men di^n næste Dag leverede Mamsel

Rannstrom Munck et Brev til Kongen.

Indeni laa et Miniatnrbillede af Dron-

ningen.

..Se her, dyrebare Ægtefælle, Billedet

af den Kvinde, som tilbeder Dig indtil

sin sidste Stund," skrev hun. „Du vil i

hendes Øjne kunne læse den Kjærlighed,

hvoraf hendes Sjæl er opfyldt — ja, om

Du kun elskede mig, som jeg elsker Dig,

Du bedste og elskværdigste af alle Mænd,

da tøvede Du ikke med at gjøre mig til

den lykkeligste af alle Kvinder. Jeg har

troet, at min Ulykke ikke kunde blive

større end den hidtil har været, men jeg

foler, at efter det Haab Du har givet mig,

at jeg muligvis endnu ejer en lille Plads

i dit Hjerte, vilde min Fortvivlelse have

naaet sit højeste, dersom jeg skulde have

bedraget mig.-

Sofie Magdalene.

More magazines by this user
Similar magazines