Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

146

taget en rundelig Belønning, fordi han

paa Kongens Vegne brød Isen?"

.Ja, Kongen har sendt ham en betydelig

Pengesum og en kostbar Ring, og Dronningen

skal dertil have føjet et Guldur,

besat med Brillanter. Yndlingen er allerede

begyndt at kro sig i en betænkelig

Grad, han er efter min Mening en farlig

Personage, for hvem man bør vogte sig."

„Ja, han er i alt Fald ualmindelig dri-

stig, en Blanding af Raahed og Dannelse,

beregnende Kløgt og sorgløs Letsind. Men

det er jo for den Slags sammensatte Naturer,

at Kongen særlig nærer Forkjær-

lighed.'-

..(ianske vist, og i slige Tilfælde er han

blind. Jeg frygter for, at Munck . . . ."

Grev Schelfer tav, for Yndlingen passerede

just i det samme forbi med kjækt

loftet Hoved, og nærmede sig Kongeparret

for at modtage en Ordre.

Baade Kongen og Dronningen smilede

naadigt, og Gustav lagde sin Haand paa

hans Skulder; men Sofie Magdalene rødmede,

idet et dvælende og ligesom forstaaende

Blik fra den smukke Pageøverste

mødte hendes. Dette Menneskes fortrolige

Jiuiblanden i hendes Affærer var hende

imod — hun havde maaske en Fornemmelse

af, at han paa en eller anden Maade

More magazines by this user
Similar magazines