Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

147

vilde gribe ind i hendes Liv, og at hans

Indflydelse vilde blive større end godt var.

X.

Der er gaaet tre Aar.

Tre Aar, lange som en Evighed, og dog

ikke lange nok til at udrette alt det, der

skal arbejdes og virkes for, forekommer

det Gustav d. Tredje.

Forholdet mellem ham og Sofie Magda-

lene har udadtil været fredeligt og godt,

skjønt det, som man kunde vente, hverken

har bragt nogen Hjertelykke eller

inderligere Forstaaelse. Som sædvanlig

er Gustav gaaet sine egne Veje, og naar

han ikke arbejder, driver hans rastløse

Aand ham bestandig ud i noget nyt, og

han kaster sig i en Hvirvel af Adspredelser,

der tjene som Pirringsmidler og

bringe ham til at glemme Skuffelserne

og Gjenvordighederne.

Faa Regenter have vistnok virket saa

utrættelige som han, i Følelsen af sit Kalds

Betydning, men han elsker ogsaa at om-

give sig med Herskerens hele Glans. Eti-

ketten er strengere end nogen Sinde før

10*

More magazines by this user
Similar magazines