Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

148

ved det svenske Hof, hvor alt er tilpasset

efter fransk Mønster, hvor en Kammer-

herre eller Hofjunker altid er posteret

bag Majestæternes Stole, hvor Marskaller

med hvide Stave ordne Gjæsterne efter

deres Hang, og Kavalerer og Damer kun

tor nærme sig de kongelige Personer efter

foreskrevne Regler.

Man er begyndt at dadle Kong Gustavs

Pragtsyge og Forfængelighed, han, der er

saa hjertelig og ligefrem mod den ringeste

af sine Undersaatter,men som desuagtet har

villet gjenoplive Kongedømmets hele udvortes

Glans og Glimmer, og man trækker

lidt paa Smilebaandet ad hans excentriske

Ideer. Men endnu ejer han Folkets hele

Kjærlighed, og endnu er man stolt af ham

og hans mange blændende Egenskaber, og

af den høje Udvikling, som Landets indre

Forhold have naaet under ham.

Og nu, i Aaret 1778, er der indtruffen

en Begivenhed, som gjør det svenske Folk

næsten ellevildt af Glæde, en Begivenhed,

som Gustav selv har imødeset med Stolthed

og Længsel, og hilst med en Følelse

af musten stormende Jubel.

I Enkedronning Luise Ulrikkes Gemak-

ker paa Slottet Friederichhof, hvor hun i

hengere Tid har levet stille og tilbage-

trukken, mere og mere fjernende sig fra

More magazines by this user
Similar magazines