Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

151

mester Munck, i en tete å tete med Dronningen

. . . .-

„Men mon Dieu, denne tete å tete behøver

dog virkelig ikke at have været af

nogen brødefuld Art! Sofie Magdalene,

der altid har været et Mønster paa Ærbarhed,

kan dog virkelig ikke angribes,

blot fordi hun viser sig venlig mod en af

sin Gemals Yndlinge, der tilmed ved alle

Lejligheder trænger sig frem, og jeg mener

at sligt fremfor alt ikke bør komme Kon-

gen for Øre .

. . ."

„Du er som sædvanlig Diplomat, mon

fils! Ikke komme Kongen for Øre — som

om det kunde undgaas! — Og tror Du

virkelig, at jeg vil se vort Hus draget ned

i Smudset? Er hun saa dydig som hun

lader, denne skinhellige Sofie Magdalene

med sine døde, tilslørede Øjne, saa vil

hun let kunne retfærdiggjøre sig; har hun

glemt sin Pligt og forsyndet sig ligesom

Englænderinden derovre i Danmark, der

blev lænket til hendes elendige Vrag af

en Broder — naa ja, saa bør hun afsløres

jo før jo heller, og jeg er ikke bange for

at være den, der gjør det lige over for

Kongen."

...Men har Deres Majestæt ogsaa overvejet

Følgerne af dette Skridt? Forholdet

More magazines by this user
Similar magazines