Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

153

vilde forstaa, at det var en forsætlig Krænkelse,

saa affordrede han ikke Moderen

nogen Forklaring, men sendte hende blot

fjorten Dage efter en Anmodning om at

overvære den nyfødte Kronprins' Daab.

Og saa var det, at Slaget faldt.

Virkningen var næsten lammende.

Hvasse og skarpe som Xaalestik ramte

Luise Ulrikkes bittersøde Ord; mellem

Linierne læste man kun alt for tydeligt,

at hine skammelige Rygter dog i Grunden

ikke vare saa aldeles ugrundede i hendes

Øjne — en uværdig Mistanke, der var lige

saa krænkende for Gustav selv som for

Sofie Magdalene. Og det var hans Moder,

hans egen Moder, og hans Yndlingsbroder,

hvem han havde trukket frem fra sin

beskedne, tilsidesatte Stilling og overøst

med Godhed, der bød ham dette!

Det var Aften, og Gustav, der havde

sendt alle bort fra sin Nærhed, gik som

et vildt Dyr i sit Bur frem og tilbage over

Gulvet.

At Naturen var han i høj Grad baade

mild og overbærende, men ægget af Modstanden,

tirret af den Smaalighed og Hen-

synsloshed, hvormed han var bleven angrebet,

var hans Karakters Heftighed

brudt frem i sin hele Styrke. Lykken,

denne rige, vidunderlige Lykke, som han

More magazines by this user
Similar magazines