Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

154

havde haabet skulde blive ham til Del

ved en Sons og Arvings Fødsel — ogsaa

den var bleven formørket ham, var uden

Skaansel bleven knust og traadt i Støvet

for hans Fod! Han, med sine overdrevne

og romantiske Begreber om Fyrstens Uan-

tastelighed i sit høje Kald, han, den salvede

og kronede Konge, der kun skred

sine egne Veje, han skulde nu kanske

staa latterliggjort i sit Folks Øjne, eller

foragtet — skulde enten stemples som den

stakkels bedragne Taabe, eller som den,

der frivillig skulde have indrømmet en

af sine Tjenere en Ægtemands Rettigheder

- aa nej, nej, han vilde ikke taale denne

Forsmædelse, han havde jo Magten til

at knuse dem alle til Hobe, disse elen-

dige, hvis giftige Sladder havde besudlet

hans og Dronningens Navn.

Dronningens — han knyttede Haanden,

en Tanke var som et Lyn slaaet ned i

ham, affødt af nogle Ytringer i Moderens

Brev. Han læste Stedet om igjen - - aa,

alle gode og onde Magter — om det nu

alligevel var saa, at — — at — —

I et Anfald af rasende Harme vilde

han straks styrte ind til Sofie Magdalene,

men pludselig betænkte han sig. Han

stod et Øjeblik og grundede, og der lagde

sig ligesom et haardt og ondt Smil om

More magazines by this user
Similar magazines