Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

155

hans Mund, der kom et lurende Blik i

hans Øje — saa trak han heftigt i Klokke-

strengen.

Da hans mest betroede Kammerlakaj

traadte ind, havde han faaet Tid til at

lægge sit Ansigt i de sædvanlige Folder

og sad tilsyneladende rolig, i Færd med

at ordne nogle Papirer paa sit Bord. Han

gav nogle temmelig ligegyldige Befalinger,

men da Lakajen igjen vilde trække sig

tilbage, saa Gustav pludselig op paa ham.

„Det er sandt, Erik," sagde han, „ved

Han tilfældigvis om den skjulte Dør, der

fra Dronningens Drabantsal fører ind til

Korridoren foran hendes Gemakker, nogen

Sinde bliver benyttet? Der skal nemlig

foretages nogle Forandringer i Salen, og

man kunde godt lade den mure til, dersom

den ikke bliver brugt."

„Den Dør, Deres Majestæt — " Lakajen

stirrede paa Kongen som for at gjætte

sig til hans egentlige Mening, men Gustavs

uigennemtrængelige Ansigt forraadte intet.

„Ja, jeg tror nok — det vil sige, det er

en bekjendt Sag, at Hr. Staldmesteren

hyppigt, ja, man siger hver Aften, ganske

aabenlyst passerer gjennem den og den

tilstødende Korridor, naar han besøger

sin — hm — besøger Mamsel Rannstrøm."

...\a ja, det er sandt, det er jo hans

More magazines by this user
Similar magazines