Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

156

gode Veninde! Og hendes Værelse støder

altsaa lige op til Korridoren, formoder

jeg —

...Ja, Deres Majestæt, Døren til højre i

Korridoren ved den lille Trappe forer til

Kammerfruens Værelse, den til venstre til

Hendes Majestæts Sovegemak."

Xaa, rigtigt — nu luisker jeg det. Hør

Krik — det er en lille Spøg jeg har for —

Han kan lade mig vide, naar Staldmesteren

næste Gang benytter den skjulte Dør, jeg

tænker, at det plejer at være til at bestemt

Klokkeslet om Aftenen. Men Han behøver

ikke at omtale det til nogen, det er som

sagt en Spøg, et Væddemaal, det drejer

sig om; forstaar Han mig?"

„Fuldkomment, Deres Majestæt," svarede

den fiffige Lakaj, og forsøgte at se

ud som den hellige Enfold selv.

Han var næppe forsvundet, før Døren

til Forværelset ganske lempeligt blev aabnet.

Denne Gang var det Hr. Staldmesteren

i egen Person, der, som han plejede, kom

paa denne Tid for at faa sine Instrukser

til den næste Dag.

..Ah, Munck!" Kongen foer uvilkaarligt

op, men bojede sig straks igjen ned over

sine Papirer. Han havde et Øjeblik en

Fornemmelse, som om han maatte styrte

lien og gribe fat i delte Menneske, for at

More magazines by this user
Similar magazines