Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

i alt, men jeg i det mindste er gammel nok

til selv at vogte paa min Dyd."

„Dyd," gjentog Fru Werner med en lille

Snøften og et himmelvendt Blik. Pagen,

der forudsaa at et Uvejr vilde bryde los,

rømmede sig.

..Mille Pardon, mine Damer," sagde han,

..men inden De gaa videre maa De tillade

mig at udrette mit Ærinde; jeg kommer

fra Kronprinsen. Da hans Søskende, Prins

Frederik og Prinsesse Sofie Albertine, ville

indfinde sig her i Aften til Opførelsen af

hans Stykke, hvori han selv spiller Hoved-

rollen, saa venter, ønsker eller befaler

han — De kan kalde det hvad De vil —

at hans Gemalinde skal være til Stede

i Stedet for som sædvanlig at trække sig

tilbage naar der ageres."

„Hvad!" raabte Fru Werner, „naar Prin-

sessen nu engang ikke finder Behag i det

Gjøgleri, hvortil man her er hengiven i en

saa upassende Grad, saa kan hun dog vel

ikke tvinges til at se derpaa? Det mangler

kun, at man ogsaa vil have hende til at

overtage en Bolle —

"

...\a nej, det har ingen Fare," forsikrede

Pagen tørt, „Hendes kgl. Højhed

vilde næppe passe i Ensemblet. For Resten

bliver „Gjøgleriet" ualmindelig glimrende

i Aften,

Udstyrelsen er pragtfuld, græske