Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

158

rynkede Panden. „Nej, ere de leverede,

saa lad dem ogsaa blive tagne i Brug."

„Det ny Spand Heste, der ligeledes skal

benyttes den Dag, skulde først prøves —

mener Deres Majestæt ikke, at det kunde

ske i Morgen paa Turen til Haga?"

„Der bliver ingen Tur af til Haga i

Morgen," sagde Gustav barsk, ..jeg har betænkt

mig. Naa, er der mere? Jeg har

noget vigtigt at skrive og ønsker ikke at

forstyrres længere."

Munck, der ellers ikke saa let lod sig

forbløffe, rodmede af Fortrydelse — lian

var ikke vant til at blive affærdiget paa

den Maade.

„Det er kun dette, Deres Majestæt —

et Miniaturbillede, som Baronesse v. Essen,

født de Geer, sender Dem. Deres Majestæt

havde for nogen Tid siden set og

beundret det hos hende, og hun lader

Dem nu bede om at modtage det — hun

har i den Hensigt ladet male en Kopi

deraf."

„Lad se — ah, Friherreinde du Rietzl

Ja, nu husker jeg, at jeg fandt Ligheden

saa frappant. Det er et meget aandfuldt

Ansigt, finere, men maaske næppe saa

smukt som Baronessens, skjønt de to

Søskendebørn have meget tilfælles."

„Ja, naar undtages, at Fru du Rietz*

More magazines by this user
Similar magazines