Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

159

Udtryk er fuldt af sværmerisk Vemod,

mens Fru v. Essen straaler af Livsglæde.

Deres Majestæt har sandelig gjort vel i at

opmuntre Essens Bejlen til Frøken de

Geer, det er et at de lykkeligste Par jeg

nosen Sinde har set! Mais mon Dieu —

hvor den unge Ribbing er rasende over,

at hans Rival er bleven ham foretrukken 1

Jeg havde næsten ventet en Udfordring ..."

..Saa?" sagde Gustav ligegyldig. „Ja,

naar har en Ribbing i det hele taget ikke

haft noget at anke over? Slægten er født

misfornøjet, tror jeg. — Glem ikke foreløbig

at takke Fru v. Essen for hendes

Opmærksomhed, den var næsten for overdreven."

Munck bed sig i Læben. I Stedet for

et varmt, begejstret Udraab, en Tak, som

han dog havde ventet sig, blev det lille

Billede tilsyneladende ligegyldig lagt til

Side paa Bordet, og Gustav vendte ham

Ryggen for igjen at tage fat paa sine Pa-

pirer! — Den forvænte, fordringsfulde

Yndling trak sig højlig fornærmet tilbage.

..Munck," raabte Gustav pludselig efter

ham. „Nej — nej det var intet, Du

kan gaa."

Kongens knyttede Haand faldt haardt

n^d mod Bordet, idet han saa hen imod

Døren, der lukkede sig efter Staldmesteren.

More magazines by this user
Similar magazines