Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

162

selv ind i et andet Spor, og mildne Kongens

Sind ved at vække hine Minder?

For saa havde han i alt Fald opnaaet

sin Hensigt.

Kontrafejet havde gjort sin Virkning

paa Gustavs letbevægelige Sind, og han,

der for nogle Timer siden næsten ikke

havde været sig selv mægtig af Harme,

sad nu tavs og drømmende, og fortabte

sig som en kjælen, sukkende Hyrde i ømme

Erindringer!

Og alt var blevet stille omkring ham.

Men gjennem Slottets tavse Korridorer

og Gange viftede Vinden med en sagte

Susen, der lod som Suk, og ind gjennem

Ruderne tittede Maanen stjaalent og nyfigent,

hvert Øjeblik skjulende sig bag de

tætte, morke Skyer som bag et Slør. Dens

zitrende Lys faldt ned gjennem det store

Galleri, hvor Billederne af Sverrigs Konger

og Dronninger hang i lange Hækker langs

Væggene; dem naaede det ikke, de hang

dybest inde i Mørket, men af og til strejfede

Lyset den store Statue af Gudinden med

Yægtskaalen, der stod i sin Niche midt

for Vinduet, og da var det ligesom det

laante de strenge Træk Liv, og som om

Blikkel i de stirrende Øjne fik Glans og

Udtryk

Det var Retfærdigheden, der vaagede.