Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

164

De nærmede sig Pillen. Det var Munck

og Mamsel Rannstrøm, der bar et Lys.

..Saa, hviskede han, ..Du behover ikke at

gaa længere med, jeg har gaaet Vejen alt

for ofte her i Morke til ikke at kjende

den."

..Ja, alt for ofte," svarede Damen med

et lille bodfærdigt Suk, ..der er snart ikke

et levende Væsen her paa Slottet, som

ikke kj ender vort Forhold, mit Rygte er

komplet odelagt for din Skyld, du ugude-

lige Menneske — M

„Dit Rygte, min søde?' ; Munck

mede sig med et lille Smil.

røm-

..Mit Rygte, ja — De mener maaske

ikke, at en Kammerfrues Rygte har noget

at betyde, Monsieur? — Det er i det hele

taget alt for dristigt at benytte denne Vej,

saa tæt ved Dronningens Apartements, og

jeg kan ikke tillade, at det sker mere —

heller ikke for hendes Skyld, hemles

Rygte lider ogsaa derved."

„Dronningens Rygte ?"

„Ja, spil nu blot ikke den uvidende,

bedste Ven, og lad som Du ikke meget

godt ved, at der er dem, som have den

Frækhed at mene, Hr. Staldmesteren pas-

serer Døren til venstre — Kors, hvad vilde

Dronningen sige om hun anede det —

ikke at tale om Kongen!"

More magazines by this user
Similar magazines