Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

170

maatte afbryde deres interessante Under-

holdning.

Den næste Formiddag var Gustav paa

Vejen til Friederichhof.

Enkedronningen var noget upasselig og

havde endnu ikke forladt sine Værelser,

men Prinsesse Sofie Albertine sad inde i

Havesalen med en af Hofdamerne.

Prinsessen havde arbejdet ved sin

Broderramme, mens Frøken Wrangel læste

hojt, men nu laa hun tilbagelænet i en

Fauteuil og klimprede paa en Guitar,

mens hun nynnede en saare vemodig

Melodi, hvortil Ordene ikke vare mindre

sørgelige, saa at Taarer af Rørelse trillede

ned ad Kinderne paa den sygelig udseende

lille Hofdame, der sad og krøb sammen

henne ved Vinduet som en forknyt Fugl

paa sin Pind.

Sofie Albertine selv var bleg, og havde

foren stor Del tabt sit friske, blomstrende

Udseende. Hun havde haft en Hjertesorg,

blev der ymtet om, og den udkaarne

skulde være den yngre Fyrst Hessen-

stejn.

Kjærlighedsforstaaelsen var i lang Tid

bleven holdt hemmelig, men var til sidst

More magazines by this user
Similar magazines