Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

178

og gjennem Alskabningen gik Sukket, det

evindelige — Sukket efter Befrielse.

XII.

Det var en Dag ud paa Foraaret 1788.

I Dagligstuen i Gøteborgs Guvernørbolig,

et temmelig stort og skummelt Væ-

relse med mørke Egetræspaneler og et

sandt Monstrum af en Kamin, der indtog

næsten en hel Væg, og nogle gyselige,

gamle Malerier i klodsede, ormstukne

Rammer, sad Charlotte du Rietz lige over

for sin Ungdomsven, Kaptajn Pontus Lilje-

horn, nu en anselig, forladen Kavaler,

der ikke havde synderlig Lighed med

den slanke, sorgløse Yngling fra fordums

Dage.

Og Fru Lolotte selv? Kvinden paa

fyrre var unægtelig meget forskjellig fra

den Psyehe, der for tretten, fjorten Aar

siden havde fortryllet Kong Gustav, og

dog havde hun egentlig ikke forandret sig

saa meget. Figuren havde beholdt sit

fine, pigeagtig« Præg, sin hele lette og

slanke Ynde, og det var kun naar man

betragtede hende nøjere, at man saa, hun