Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

179

var noget ældet. Trækkene vare lidt

skarpere, der var et Par Furer ved Munden

og nogle smaa Rynker i Øjenkrogene, og

der var ikke saa faa Sølvstænk i Haaret.

Og Smilet — det vidunderlig varme, straalende

Smil — det viste sig saa sjældent

nu, og var kun et mat Gjenskin af

det gamle; det svandt ligesom en Tone,

der kun et Øjeblik giver Klang og derpaa

opløser sig i bævende Vemod og døer

hen.

..Aa, Pontus," sagde hun, „hvilken Over-

raskelse, at De kom! Jeg kan ikke lide

Deres Ledsager, Kaptajn Anckarstrøm, det

er en ubehagelig Personage, men jeg er

alligevel meget taknemmelig over, at han

har Ærinde til du Rietz, da det har skaffet

mig Lejlighed til at se en gammel Yen

igjen."

..Ja, jeg kunde naturligvis ikke mod-

staa Lysten til at besøge Dem, Charlotte,

da jeg var Gøteborg saa nær. Det er en

Evighed siden vi talte sammen — over

tretten Aar, tænk Dem blot!"

Lolotte kvalte et lille Suk. „Ja, vi have

jo levet her i et Slags frivilligt Eksil,"

sagde hun, ..det har naturligvis ogsaa haft

sine Goder; man lærer at tænke og vende

Blikket ind i sig selv i Ensomheden! —

Men fortæl mig nu lidt derude fra Om-

12'

More magazines by this user
Similar magazines