Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

182

ronesse Essen, som har sendt mig det, ;i

sagde hun, „det er nærmest hende, som

holder mig a jour med Begivenhederne i

Verden."

„Virkelig? Ja, hvad nyt skal saa egentlig

en stakkels Soldat kunne berette Dem,

der vil kunne interessere? At den store

Sergei modellerer en Statue af Kongen,

der bliver af slaaende Lighed, at Uttini

har komponeret en ny Opera, som vækker

umaadelig Opsigt, og at de ..glade Sangere",

med den uforlignelige Bellmann og Kexell

i Spidsen, stadig fortrylle Hjerterne ved

deres henrivende Toner, det ved De sagtens

alt sammen?"

..Mon Dieu, hvilken raillerende Tone!

Tor man spørge om Monsieur Liljehorn

er bleven Skeptiker?"

..Maaske — i alt Fald i nogle Retninger.

Man ser alt for meget taabeligt og ridicult

i vore Dage, alt for meget paataget, der

kun vækker Uvilje og Foragt, til at man

ikke skulde føle Afsmag for alt det forlorne

Væsen . . ."

„Ja, men bedste Ven, saaledes har det

altid været og vil vedblive at være, Skin

og Virkelighed gaa Haand i Haand, maa

De huske. Og maa dog ikke hvert ægte

svensk Hjerte slaa i Stolthed og Glade

over den glimrende Periode, der er op-

More magazines by this user
Similar magazines