Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

183

runden for vort Land, som det endnu aldrig

kj endte den før, med store Navne,

der ville bære dets Ry viden om , ikke

alene nu, men til kommende Slægter?"

„En glimrende Periode, siger De? Ja,

den blænder, eller har i alt Fald blændet

det Folk, der jo altid har forgudet Kong

Gustav, uden at ville se hans Fejl. Men

nu have da for Resten ogsaa de lavere

Stænder faaet Øjnene op, og ere begyndte

at forarges over den vanvittige Ødselhed,

der udfoldes ved Hoffet, og over det glade,

alt for glade Liv der fores, især efter at

Axel Fersen og den forløbne Grev Armfelt,

der havde gjort sig umulig som

Gardeofficer, ere blevne de altformaaende

Yndlinge."

..Maaske har Armfelt dog haft Grunde

til at føle sig forurettet; det er ikke let

at bedømme hans Færd. Traf Kongen

ham ikke paa en af sine Rejser i Spa?"

„Jo, og „Nordens Alkibiades" forstod saa

godt at besmykke sine tidligere Forseelser,

at han blev taget til Naade og fulgte med

tilbage til Sverrig. Han har været i fremmed

Krigstjeneste og set sig meget om,

og nu er han Kavaler hos Kronprinsen,

velmeriteret maitre de plaisir hos Kongen,

der ligesom Damerne er aldeles fortryllet

More magazines by this user
Similar magazines