Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

184

af hans Aand og Elskværdighed, og Sjælen

i de toneangivende Kredse."

„Etiketten skal nok ellers være meget

streng og stiv nu ved Hoifet?"

„Kors ja, man efteraber indtil Latter-

lighed det franske. Til daglig, voyez vous,

sieder Dronningen gjerne stiv og stram

efter Taffelet og undertrykker med Møje

sin Gaben, og forst naar Kongen, der

plejer at spille trente et puarante ved et

andet Bord, har sluttet Spillet, er det passende

at hun og hendes Damer, der ere

lige ved at do af Kjedsomhed, ogsaa rejse

sig. Men bagefter — saa holder Kongen

og hans Brødre sig lystige med deres

Venner i de berygtede smaa Aftencirkler,

hvor Armfeldt og hans Veninde Frøken

lUidenskjøld, El is Schrøderhajm og hans

indtagende Hustru (mariotte v. Stapelmohr,

Grevinderne Piper, Ilopken og

Mejerhjelm — de tre Gratier, som de kal-

des — Axel Fersen, Taube og Essen glimre

i første Bække. Man klæder sig saagar i

en bestemt Dragt i disse Kredse, Ekholmsunddragten,

som Majestæten selv har

behaget al opfinde, og Moralen der hersker,

er just ikke den strengeste! — Kjær-

lighed og Religion ere frie i mit Bige,

siger Gustav jo ligesom sin Morbroder

Kongen af Preussen, og det kan ikke

More magazines by this user
Similar magazines