Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

186

paa sit yderste, da Kongen omsider ilede

til Svartsjø for at forsone sig med hende,

har jo i høj Grad formørket Gustav d.

Tredjes Sind og fjernet ham fra hans Sø-

skende. Den har da heller ikke bragt

ham nærmere til hans Gemalinde —

tværtimod. I nogen Tid efter Enkedronningens

Død taalte han næsten ikke at se

hverken hende eller Kronprinsen, og det

var først efter hans andet Barns, den lille

Hertug af Smaalands Død, som han tog

sig saa nær, at Kjærligheden til den første-

fødte er vendt tilbage."

„Hvor besynderligt," sagde Lolotte,

„stakkels Dronning!"

..Ja, hun er just ikke bleven skaanet i

nogen Retning, men hun bærer sin Skjæbne

med Værdighed."

Fru du Rietz sad et Øjeblik tavs og

pillede ved Bladene i en Bog. I det samme

traadte General du Rietz ind med don

unge Grev Horn og den forhenværende

Kaptajn i Garden, Anekarstrøm.

Det var to hojst forskjellige Frem-

toninger.

Anekarstrøm var en lavstammet, noget

plumpt bygget Mand, med et just ikke

synderlig tiltalende Ansigt. Han var dygtig

og ivrig nok i Tjenesten, men der var

mere ved ham af den raa Soldat end af

More magazines by this user
Similar magazines