Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

„Maaske — men jeg kan forsikre Dem,

at hun var tung nok om Hjertet og fældede

mange bitre Taarer den Dag, da Vielsen

fandt Sted pr. procura i Kjøbenhavns

Slotskirke. Det var den 1. Oktober 1766,

samme Dag som hendes Broder Kong

Kristian d. Syvende og Dronning Karoline

Mathilde ligeledes pr. procura viedes i

London, og skjønt det endnu var i Sørgeaaret

for højsalig Kong Frederik d. Femte,

udfoldedes der dog stor Pragt. Bruden,

hvem jeg selv havde den Ære at iføre den

kostelige guldindvirkede Dragt, traadte fra

det store Galleri paa Slottet ind i Kirken

mellem begge Enkedronningerne, Bedstemoderen

og Stedmoderen, fulgt af sine to

Søstre, Prinsesse Wilhelmine Karoline og

Luise, der om Sommeren havde ægtet

Landgreven af H essen. Hun blev saa ført

til Alteret af Kong Kristian, og Halv-

broderen, den trettenaarige Arveprins Frederik,

repræsenterede Brudgommen

„Kors, hvor løjerligt!"

„Det var ifølge Ceremoniellet, min gode.

Ud af Kirken førtes Prinsessen af den

svenske Envoyé, og lige bag efter kom alle

de svenske Herrer; hendes Holdning var

værdig som det sømmer sig en kongelig

Person, men hun var bleg som en død,

det san enhver, og mange have sikkert gjort

More magazines by this user
Similar magazines