Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

"

191

velse, i hvilken man opfordrer Dem til at

slutte Dem til Officererne ved Armeen i

Anjala —

„Men det er jo ligefrem Forræderi, man

man vover virkelig

opfordrer mig til ! Og

at tro, at jeg vilde gaa ind derpaa?"

..Ja, Excellence, man vover det. Det

gjælder Fædrelandets, vort eget Vel; de

første af vore Generaler, selv Hertug Karl,

have trukket sig tilbage, og man venter

sig det samme af Dem, hvis Hæderlighed

og Indsigt ere lige uomstødelige, venter

sig det saa meget mere, som netop De—"

.,Som netop jeg — comment, hvorfor

taler De ikke ud, bedste Herre?*' Guvernøren

stod med korslagte Arme og sit

sædvanlige rolige Ansigt, men der viste

sig en lille svag Trækning ved Munden

— —

Anckarstrøms smaa, lurende Øjne skjøde

Lyn. ..Nuvel, man mener Excellence, at

De trods nogen ikke har Grund til at elske

Kongen," sagde han paa sin raa, hensynsløse

Maade, ..da Hans Majestæt i sin Tid

ii ar beæret Deres Hus med en Opmærksomhed,

der just ikke kunde være Dem

eller Madame du Hielz behagelig — *

„Kaptajn Anckarstrøm — " du Rietz foer

op, men Liljehorn lagde beroligende sin

Haand paa hans Arm, og Anckarstrøm til-

More magazines by this user
Similar magazines