Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

192

føjede straks i en noget mere nedstemt

Tone:

„Kors bevares, General du Rietz maa

ikke tro, at det er sagt i nogen fornærmelig

Hensigt. Enhver kjender den Anseelse,

som Gøteborgs Guvernør nyder, og

boj er sig for ham, og netop derfor er det,

at man ønsker at bringe en saadan Of-

ficer over paa sin Side — paa Rettens og

Fornuftens Side. At en Krig med Rusland

vil styrte Sverrig i Ulykke, kan enhver

forstaa, er det da ikke simpel Pligt at

gjøre alt for at hindre den, selv om man

bliver Kongen ulydig? Hvad er Alverdens

Konger i Sammenligning med Fædrelandet?"

..Nej," raabte Horn og Liljehorn sam-

tidig, ..Fædrelandet for alt!" og Horn til-

føjede: ..Konge- og Fyrstendømmer ville i

Tidernes Lob synke i Grus, fordi den

Magt, hvormed et enkelt Menneske for-

lenes blot i Krav af hans Fødsel og ofte

uden at eje en eneste Egenskab, der hæver

barn over Mængden, er meningsløs. Tider

vil komme, da Folket forstaar, at hvad

det skylder den, der tilfældigvis beklæder

en Trone, intet er imod hvad det skylder

det Land, der fostrede det"

„Hm, der kan være noget sandt deri,

men det synes mig dog, at De gaar vel

More magazines by this user
Similar magazines