Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

196

Hvile i den Masse af Tanker, der strømmede

ind over hende, og hun syntes, at

Livet var fuldt af de urimeligste Mod-

sigelser. Saa havde hun fordybet sig i

religiøse Skrifter. Hun var ganske vist

endnu ikke naaet til fuld Klarhed, til

nogen fast og inderlig Overbevisning, men

hun havde altid midt i Tidens Irreli-

giøsitet kjendt en stærk Trostrang, og

skjønt denne Tro maaske endnu nærmest

var som en Stemning, saa havde den dog

dysset Sindet i Ro, havde givet hende en

Tryghedsfolelse, der var velgjorende efter

de aandelige Tvivl og Anfægtelser. Ja,

for der var en sælsom Hvile i Tanken om

disse store guddommelige Sandheder, de

droge hende mægtigt, skjønt hun endnu

ikke fuldt ud havde tilegnet sig dem —

Religionen var bleven det Anker, hvortil

hun klyngede sig.

Og saa gik Aar efter Aar uendelig ensformigt,

med dagligdags Sysler og meka-

nisk opfyldte Pligter, med skrinlagte

Længsler og døde Forhaabninger, og en

dump Fornemmelse af, at noget var forsømt

og forspildt, som ikke kunde indhentes

eller vindes tilbage mere. —

Derinde i Stuen vedblev Ordvekslingen

en Tid lang; Lolotte havde sat sig til at

arbejde, men hun havde ingen Ro paa

More magazines by this user
Similar magazines