Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

9

sig deres egne Tanker derover — man

vidste jo nok, at hvad hun gik ind til

ikke var let."

„Det tegnede dog ellers godt i Begyn-

delsen. Kronprinsen fandt hende vakker,

og Folket jublede hende i Møde ved Ankomsen

til Helsingborg og ved Indtoget i

Stockholm; men hvorfor gjorde hun ikke

noget mere for at bevare det gode Indtryk

og tækkes sin Gemal? Hun har alt for

tidligt givet Kampen op — i hendes Sted

skulde jeg min Tro have vidst at værge

for mine Rettigheder til det yderste."

„Ja vist! — Men Kronprinsessen er for

stolt til at paatvinge sig den, der forsmaar

hende —

"

„For stolt bah! Saa faar hun ogsaa

bære Følgerne og se at trøste sig paa

anden Vis!"

..Hvad mener De dermed?" spurgte Fru

Werner skarpt.

„Kors, der er jo Religionen," sagde

Mamsel Rannstrøm med det uskyldigste

Ansigt af Verden.

„Religionen aa, jeg forstaar Dem

nok, men jeg indlader mig ikke paa at

besvare Deres frivole Hentydninger. Desuden

er det paa høje Tid at tænke paa

Prinsessens Toilette."

...Ja, og til al overbringe hende Bud-

More magazines by this user
Similar magazines