Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

198

ladet mig forstaa, at jeg var et dumt

Asen, hvis jeg her kunde tvivle om,

hvilken Vej der var den rette.

..Aa, Kors i Himlens Navn, men hvor-

for vedbliver man dog at forfølge os saaledes

du Rietz, baade Dig og mig? Hvad

berettiger Verden til at krænke os efter

alle disse Aars Forlob?" —

„Verden," gjentog han bittert, „jeg kan

ikke tvinge Verden til at tro paa min Hustrus

Dyd, men — jeg kan i alt Fald

tvinge den til at tro paa min egen Hæderlighed,

om jeg saa skal betale den dyreste

Pris derfor!"

..Og — hvad agter Du da nu at gjøre?

Slutte Dig til de Misfornøjede?" Der var

en pludselig Hæven i Stemmen, en Angest

i Blikket, som søgte hans.

..Jeg agter forst og fremmest at gjøre,

hvad jeg anser for min Pligt; der maa

følge paa, hvad der vil."

Lolotte vendte sig bort. Hans Kulde

og Barskhed baade krænkede og irriterede

hende, der var Øjeblikke, hvor hun folte

sig ægget til at gjøre Modstand lige over

for dette Stenmenneske, følte Trang til at

afryste sine Lænker. For det var saa op-

slidende, saa haablost dette, bestandig at

gaa og ligesom tiere paa sig selv , al-

drig at blive forstaaet, stadig at føle, at

More magazines by this user
Similar magazines