Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

205

og med sin Naturs hele Spændstighed

tvivlede han ikke om Sejren.

En skjonne Dag var saa Gøteborgs Indvaanere

vaagnede op ved Vaabenlarm og

Geværskud.

Fjendtlighederne med Danmark vare

brudte løs.

Længe havde den danske Hegjering bibeholdt

sin fredelige Politik, alt for redelig

til at laane Øre til de forskjellige For-

slag, der vare gjorte den baade fra preus-

sisk og russisk Side, men da det taabelige

Rygte var blevet udspredt, at Gustav d.

Tredje gjennem Grev Toll skulde have forsøgt

at fremkalde en Revolution i Danmark

ved at indbilde gamle Enkedronning Juliane

Marie, at hendes Parti, ja hendes Liv var

i Fare, dersom hun ikke lod sin sindssyge

Stedsøn Kongen og Kronprinsen fængsle,

saa kastede man omsider Handsken, og

nu var Kronprins Frederik i Spidsen for

Hæren rykket imod Gøteborg.

Befippelsen var stor over det pludse-

lige Angreb, thi der gik sælsomme Rygter,

Rygter som vare blevne drøftede i alle

Vinhuse og Krostuer hele Landet over,

og som havde fundet Tiltro, Gud ved

hvorledes. Ikke alene Gøteborg, men hele

Landet vilde snart være i de Danskes

Hænder, for de adelige Stænder, hed det

More magazines by this user
Similar magazines