Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

206

sig, havde ligefrem solgt Sverrig til Danmark!

De brave Gøteborgere trængte sig sammen

i Gaderne, blege og skrækslagne,

men tillige fulde af Harme, og skrege paa

Hævn over dem, der saa skjændigt havde

forraadt deres Fædreland og deres Konge,

og Soldaterne begyndte at gjøre Mytteri

over for Officererne. Var det kanske Me-

ningen, at Gustav d. Tredje skulde forraades

ligesom ved Anjala, saa adløde de

ikke dette skammelige Bud, men vare rede

til at rejse sig alle som én og give deres

foresatte en god Dag for at slaas til sidste

Bloddraabe for deres Drot. Ja, og Bor-

gerne, Raadet — skulde de maaske tvinges

I il at se paa, at Gøteborg overgav sig og

uden et Sværdslag faldt i Fjendens Hænder?

„Da Taabeiy sagde General du Rietz,

da hans Adjutant bleg og ophidset kom

farende for at melde om Urolighederne

blandt Militæret og om Folkestimlen i Gaderne,

der truede med at storme Guvernørens

Hus, „overgive Byen uden et

Sværdslag — ere de da gale? Og Soldaterne,

forstaa de da ikke, at hvad der

forlanges af dem er just, at de skulle slaas

til sidste Mand for deres Land og deres

Konge? (hids Død, hvad anse de mig,

More magazines by this user
Similar magazines