Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

209

kunde svige," sagde han og trykkede Haanden

mod Panden, „bittert . . ."

„Aa, men ingen tror det, du Rietz,

ingen, vær sikker derpaa!" udbrød Lolotte

med Øjnene fulde af Taarer.

„Charlotte, min bedste;" han tog begge

hendes Hænder i sine og saa hende ind i

Ansigtet, „jeg frygter for, at vort Ægteskab

ikke altid har været, hvad det burde

være, at Du ikke altid har følt Dig lykkelig

ved min Side — stakkels Du! Du har

vieret meget taalmodig, meget eftergivende

og har baaret alt i Tavshed, jeg Bjørn burde

have været ømmere, mere overbærende ..."

„Aa, du Rietz, min Ven, tal ikke saa-

ledes, det var jo fra mig det kom alt

sammen," hulkede Lolotte, „sig, o sig, at

Du har tilgivet mig!"

„Tilgivelse have vi alle behov, kjæreste

Charlotte, jeg ikke mindre end Du. Jeg

mente det godt — din var ikke Skylden,

om Du ikke altid forstod det, Du fordrede

noget andet og mere end jeg kunde give.

Men lad det nu alt være slettet, min Hustru,

og (i ud være med Dig!"

Han bøjede sig et Øjeblik ned over

hende. „Tro ikke, at jeg ikke holdt af

Dig, du Rietz," hviskede hun, „jeg agtede

Dig saa højt, saa usigelig højt . . ."

„Jeg tror Dig, kjæreste - tror, at Du

Marie Henckel: Lolotte. 1

1

More magazines by this user
Similar magazines