Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

210

holdt af mig paa din Vis og takker Dig

for den Lykke, Du skjænkede mig — en-

gang!"

Et Øjeblik efter var han borte; Lolotte

stod med Ansigtet skjult i sine Hænder

og en skjærende Fornemmelse af Sorg

og Anger i sit Hjerte; hun lyttede til Sku-

dene, der faldt.

Da Kong Gustav et Par Dage efter til

Indbyggernes Henrykkelse selv indtraf til

Gøteborg, saa hun ham ikke. Hun plejede

sin Ægtefælle, der dødelig saaret var bleven

bragt til sit Hjem.

Intet kunde være kommet Gustav d.

Tredje mere belejligt end denne Krig, der

med ét gjengav ham hele hans Popularitet,

han, hvem man troede solgt og forraadt

af sine egne.

Men det laa ikke i hans Interesse at

være i Strid med Danmark nu, tværtimod,

der taltes saagar om, at han tænkte paa

at gifte sin elleveaarige Søn med Prinsesse

Luise Augusta, skjønt hun allerede var

voksen og bortlovet til Hertugen af Augustenborg!

Efter at Angrebet paa Gøteborg

var slaaet tilbage skyndte han sig i

alt Fald at slutte Fred, og gjort stærk ved

More magazines by this user
Similar magazines