Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

214

„De tale ellers dristigt her i Kongens

Forgemak, Messieurs !"

„Ikke en Smule for dristigt, Grev Arm-

felt! Der tales og handles dristigere selv

i Kongens Nærværelse af dem, som helst

burde tie, og hvad jeg, Sture Bjelke, her

har sagt, har jeg ikke taget i Betænkning

at sige Kong Gustav selv, ligesom jeg

agter at raabe det i Ørene paa enhver af

hans Kreaturer og Øjentjenere, til hvis

Raad han lytter, fordi de have forstaaet

at smigre hans Forfængelighed."

„Grev Bjelke," Armfelt var ligbleg af

Harme og saa sig om med et rasende

Blik, „ved De ikke, ved De det ikke

alle sammen, Messieurs, hvad De udsætte

Dem for ved at føre et saadant Sprog paa

dette Sted?"

„Saare vel, men vi kjende ikke til sla-

visk Frygt!" busede det ud af Ribbing.

Han havde fra Barndommen indsuget Hadet

til Gustav d. Tredje, baade gjennem Fade-

ren og sin skjonne, stolte Moder, der al-

drig havde lært at tilgive, og efter at

Kongen nu oven i Kjøbet, som han ind-

bildte sig, havde staaet ham imod ved

hans Bejlen til en af Hoffets Skjønheder,

Frøken de Geer, skjulte han ikke længere,

at han hørte til de misfornøjedes Parti.

„Nej," tilføjede Bjelke og hævede trod-

More magazines by this user
Similar magazines