Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

11

efter Formælingen til sin gamle Lærer

Grev Fr. Scheffer, men ikke en Maaned

senere erklærede han til sin Moder, at

han aldrig vilde kunne elske den Hustru,

som Stænderne havde paatvunget ham,

fordi hun manglede enhver Evne til at

tækkes ham. Og det var Bevidstheden

herom, der stadig tyngede Sofie Magda-

lene; Følelsen af at blive anset for intet-

sigende og ubetydelig gjorde det just

umuligt for hende at være fri og utvungen

i hendes Gemals Nærværelse. Hun var

af Naturen indesluttet og for alvorligt

opdraget, dels af Bedstemoderen, den gamle

bigotte og hoffærdige Sofie Magdalene,

dels af Stedmoderen, den strenge Juliane

Marie, til at finde Behag i de Adspredelser,

der optoge den glimrende og aandfulde

Gustav. Hun delte ikke hans Smag,

ikke hans Interesser, hun ejede ikke Skjønhed

nok til at daare hans Sanser, ikke

Talenter og Aand nok til at underholde og

more ham — hvormed skulde hun da kunne

fængsle ham, der fordrede saa meget?

Og saa var der denne isnende Kulde,

hvormed hun blev behandlet af hele den

kongelige Familie, med Dronningen i

Spidsen.

En indgroet Fordom mod alt, hvad

der var Dansk, Laa jo nu engang den hol-

More magazines by this user
Similar magazines