Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

219

dærver, Præstehaderen, fra hvem al For-

argelsen udgaar! Jeg og mit Hof bliver

skildret paa en for Resten ikke uvittig

Maade. Portrætterne ere ligefrem ypperlig

tegnede trods Karikeringen — det er sandt,

mens jeg husker det Armfelt, jeg ønker

ikke, at Du lader Dig eskortere ligefrem

af Æresvagt og kommer ansættende i

sligt prunkende Optog her til Slottet, som

Du har gjort et Par Gange, det tager sig

latterligt ud, mon ami — og for Resten

railleres der over alt mellem Himmel og

Jord . . ."

„Og det vil Deres Majestæt virkelig

taale?" raabte Armfelt, der var bleven

morkerod i Ansigtet.

„Taale?" Gustav smilede. „Vilde Du

kanske, at jeg uden Pardon skulde lade

Misdæderne kaste i Fængsel og tiltale for

Majestætsforbrydelse?"

„Nej, men . . ."

„Der har hersket Misfornøjelse nok

med de Forbud, jeg har udstedt med Hensyn

til Bladenes alt for dristige politiske

og sociale Udtalelser, som udøve en saa

skadelig Indflydelse paa den uoplyste Del

af Befolkningen og ophidser Gemytterne

det har kun affødl Smædeskrift-Litteraturen.

At straffe nogen nu for personlige

Angreb, og fordi man blandt andet vover

More magazines by this user
Similar magazines