Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

221

hellere Schrøderhejm faa det, han kan

senere læse det for mig. Jeg bekymrer

mig just ikke saa meget om disse Hanekyllinger,

der gale uden at vide hvad de

egentlig ville, og for i Dag trænger jeg til

at glemme Ærgrelserne og Fortrædelighederne

— Gud ved, de have været mange

i den sidste Tid! Det med Munck harmer

mig ikke mindst, og saa have de gruopvækkende

Begivenheder i Frankrig kastet

som en Brand i mit Sind. Aksel Fersen har

i sine sidste Breve fra Paris skildret mig

den kongelige Families Nød saa indtrængende,

at jeg mere end nogen Sinde brænder

af Længsel efter at komme den til

Hjælp — men jeg formaar jo intet her!

Hensynet til mit Lands Finanser byder

mig at hikke baade Pung og Hjerte —

foreløbig — det indser jeg, men det er

sandelig med en bitter Følelse af min

egen Afmagt, at jeg i Morgen tager Afsked

med Grev de Vargennes, der sikkert havde

ventet sig ganske andre Resultater af sin

.Mission."

„Hm," — Armfelt pillede ved det forgyldte

Øjeglas, der hang uden paa hans

Kalvekryds, „Hertugen af Sødermanuland

skal nok ogsaa have modarbejdet Deres

Majestæt en Del her . . ."

„Han aa ja, han indbilder sig jo, at

More magazines by this user
Similar magazines