Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

')')')

han kan profetere. Jeg tror, Herren

hjælpe mig, at han er bleven forrykt,

siden den Charlatan Ulvenklon har faaet

Fingre i ham."

„Hertug Karl er unægtelig meget overspændt,

men han er tillige meget herskesyg

og ærgjerrig, Deres Majestæt, og det

benytter man sig af — ikke altid til Gunst

for Deres Majestæt . . ."

Gustav saa hastig op. „Tag Dig i Agt,

Armfelt," sagde han, „Du ynder ikke Her-

tugen, ved jeg nok, han har jo forsøgt at

stikke Dig ud hos den celebre lille Frøken

Hudenskjold, men jeg vil ikke opirres

mere mod min Broder, end jeg er i For-

vejen; det har kostet mig Møje nok at

bekjæmpe min Mistanke til ham efter

Anjala-Affæren."

Han rejste sig heftig op, og skjød Stolen

ind under Bordet. „Naa, jeg vil som sagt

ikke plages mere i Dag — Oxenstjerna

venter paa at jeg skal hore hans sidste

nye Digt, som han vil læse for Vennekredsen.

Han vandrer sine egne høje og

rene Veje, og giver i Modsætning til sine

Forfædre, de bekjendte Statsmænd, al

Politik en god Dag — og klogt gjør han!

Den, der kunde gjøre ligesaa — kunde

sætte alle Hensyn til Side, glemme alle

More magazines by this user
Similar magazines