Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

230

Lykke havde forsødet du Rietz' sidste

Leveaar, og en dyb Tilfredshed havde

sænket sig i Lolottes Hjerte!

Nu var Baandet løst og hun var fri.

Fri, men med en stærk Fornemmelse af

Tomhed og Forsagthed.

I den første Tid efter Dødsfaldet var

hun bleven boende paa Hedensberg, men

saa havde hun kjobt sig en mindre Ejendom

herude i Nærheden af Havet. Den

stille, højtidelige Granskov, og den lille

venlige Lund uden for Gaarden, med de

slanke Bøge og de fine, gratiøse Birketræer,

tiltalte hende begge lige meget, men

fremfor alt var det Havet med dets evig

vekslende Stemninger, der drog hende til

sig. Hun kunde sidde i hele Timer ved-

Strandbredden og lade den friske Søluft

svale sin Pande og sine Kinder, og blev al-

drig træt af at iagttage Bølgernes Leg der-

ude, eller de stolte Sejlere, der vuggede sig

paa deres Toppe; hun elskede at se Havfladen

ligge klar og blank, afspejlende den

blaa Himmel oven over sig, og hun følte

en Slags dragende Gru ved at se det i

Oprør, stormpisket og vildt. Efterhaanden

var hun bleven fortrolig med hver en

Plet, hvert et Punkt langs Kysten ved det

lille Fiskerleje, og hun levede mere i Naturen

nu, med al dens rige Skjønhed, end

hun havde gjort hele sit tidligere Liv.

More magazines by this user
Similar magazines