Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

234

Hoved, man ved aldrig hvor man har

ham; han er bleven skuffet i sin Ærgjerrighed

som saa mange andre, men Essen

mener dog, at man har mindre at frygte

af ham end af den hadefulde Ribbing.

Gode Gud, Lolotte, hvor jeg skjælver for

at se dette Menneske, siden jeg foretrak

Essen for ham; jeg ved, at han aldrig har

tilgivet mig saa lidt som Kongen, der til-

lod sig at blande sig i Sagen — jeg tror

ham i Stand til alt, hvor hans Lidenskab

kommer med i Spillet.

Hvad der ogsaa bidrager til den uhygge-

lige Stemning blandt Hofpersonalet er

Hertug Karls Adfærd. Han er, entre nous,

sin Gemalinde saa utro som nogen — det

regnes jo nu med til bon ton! Den ægte-

skabelige Troskab, raa ehére, er rent

gaaet af Mode, og det anses ligefrem for

ridicult naar Manden ikke har sin Mæ-

tresse, Konen sin Amant — men han vil

gjerne give det Skin af, at han kun lever

for de aandelige Interesser. Han holder

lange mystiske Sammenkomster med sine

fortrolige, Cederstrøm, Charlatanen Ulven-

klon, Armstrøm og liere andre, og han paa-

staar fuldt og fast, at de kunne sætte sig i

Forbindelse med Aanderne, og har Syner

og Aabenbaringer, der varsle de sælsomste

Ting; nylig har han saaledes forudsagt

More magazines by this user
Similar magazines